Osinkojen verotus 2014

Vuoden 2014 alusta julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia.

Jos osinko on yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Työnantajan sosiaaliturvamaksut
vuonna 2014

Valtioneuvosto on vahvistanut työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentiksi 2,14 prosenttia vuodelle 2014.
Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2014 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.

Verovapaat matkakustannukset 2014
Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 39 euroa, osapäivärahan 18 euroa ja ateriakorvauksen 9,75 euroa.
Verovapaa kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä.


Ennakkoverot
Ennakkoverojen muutoshakemus on mahdollista tehdä välitilinpäätökseen pohjautuen. Hakemuksen käsittelyaika verotoimistossa on noin kuukausi. Liikaa maksetut ennakkoverot palautetaan yrityksen tilille noin 2 viikon kuluessa ennakonmuutoksesta.

Teemme ennakkoverojen muutoshakemuksia sopimuksen mukaan. Muutoshakemus kannattaa tehdä mikäli ennakot on määrätty liiansuureksi tai lopullinen vero ja maksetut ennakot ovat liian pieniä, tavoitteena on jälkiverojen ja korkokustannusten minimointi.

Lisätietoja asiantuntijaltamme

 

Etusivu